Nykyaikaiset pankit

Nykyaikana voidaan listat kolme erilaista pääpankkityyppiä. Meillä on vähittäispankit, joihin kuuluvat juuri tavalliset säästöpankit, osuuspankit, sitten meillä on keskuspankit kuten Suomen pankki ja investointipankit.

#Osakepankki

Tavallinen vähittäispankki on yleensä osakeyhtiömuotoinen liikepankki, jonka toiminta perustuu talletuksille ja lainoittamille. Sitten on yksityishenkilöille pääsääntöisesti alun perin tarkoitettu mutta nykyään myös yrityksille palveluitaan tarjoavat säästöpankit, joiden päätarkoituksena yhä tänäänkin on säästämisen edistäminen. Osa suomalaisista pankeista on osuuskuntamuotoisia, ei osakemuotoisia.

Näiden lisäksi on yksityispankkeja, jotka tarjoavat erilaisia palveluita ja yksityisyyttä, sekä lisäksi laki- ja veroetupalveluita. Useat yksityispankeista on linkitetty myös veroparatiiseihin, jonne yksityispankkien asiakkaiden varat usein ovat talletettuina veroilta suojaan. Tällaisesta toiminnasta käytetään myös nimitystä offshore banking. Investointipankit taasen ovat pankkeja, jotka auttavat yrityksiä ja valtioita keräämään suuria määriä pääomaa. Investointipankit tekevät sen laittamalla liikkeelle markkinoille erilaisia arvopapereita ja johdannaisia, joilla käydään sitten pörssikauppaa. Investointipankkien yksi tärkeimmistä palvelumuodoista on myös olla mukana erilaisten yritysten fuusioissa ja yritysostoissa sekä isompien sijoituksien irtautumisvaiheissa. Lisäksi investointipankkien liiketoimintaan kuuluvat myös erilaiset eläkerahastot ja sijoitusrahastot.

Hybridipankit

Nykyaikaiset pankit voivat olla edellisten pankkien yhdistelmiä, eräänlaisia pankkihybridejä. Näiden lisäksi on olemassa pankkeja, jotka ovat täysin erikoistuneita tiettyyn toimialaan.

Pankkien historia on myös mielenkiintoista luettavaa.